QUYẾT THẮNG

 1.  Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường

Quyết Thắng là xã nằm về phía Tây của TP Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 14/2004/NĐ-CP ngày 01/09/2004 của Chính Phủ, có tổng diện tích tự nhiên là 1.155,52 ha, dân số 9.645 người (Năm 2012). Ranh giới hành chính được xác định như sau:

– Phía Bắc giáp xã Phúc Hà, phường Quán Triều;

– Phía Đông Bắc giáp phường Quang Vinh;

– Phía Nam giáp xã Thịnh Đức;

– Phía Nam, Tây Nam giáp xã Phúc Trìu;

– Phía Đông giáp phường Thịnh Đán;

– Phía Tây giáp xã Phúc Xuân.

 clip_image002

                     Trụ sở UBND xã Quyết Thắng  TP. Thái Nguyên

Vị trí của một xã vệ tinh nằm gần trung tâm TP., có đường Hồ Núi Cốc (tỉnh lộ 260) chạy qua đã tạo điều kiện tương đối thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa-xã hội với các xã khác trong TP., thuận lợi phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Vị trí của một xã vệ tinh nằm gần trung tâm TP., có đường Hồ Núi Cốc (tỉnh lộ 260) chạy qua đã tạo điều kiện tương đối thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa-xã hội với các xã khác trong TP., thuận lợi phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại giống cây trồng, thuận lợi phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung thành các vùng chuyên canh lớn, sản xuất lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày và rau màu, hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao.

Hệ thống giao thông nông thôn tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hoàng hóa và đi lại của người dân.

Quyết Thắng là xã ít chịu ảnh hưởng của các hoạt động công nghiệp nên môi trường trong lành, là điều liện thuận lợi để xay dựng cac khu đô thị theo hướng sinh thái.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, nhân dân xã Quyết Thắng cần cù, chịu khó, ham học hỏi, sáng tạo và đoàn kết, có đội ngũ cán bộ quản lý nhiệt tình, có trách nhiệm, vận dụng sáng tạo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi trên, chịu ảnh hưởng của khí hậu phân hóa theo mùa nên có những năm gây ra hiện tượng lũ vào mùa mưa ở một số khu vực thấp, dốc và thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt của người dân vào mùa khô. Nguồn tài nguyên đất đai chưa được đánh giá phục vụ phát triển nông nghiệp chuyên canh, các ngành,nghề tiểu thủ công nghiệp. Diện tích đất canh tác thấp, không tập trung do ảnh hưởng của địa hình hạn chế khả năng phát triển đa dạng hóa vùng chuyên canh.

2. Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội

Dưới sự chỉ đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã cùng với sự cố gắng của người dân, trong năm 2012, tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội trên địa bàn xã đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận:

–        Về phát triển kinh tế: Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi: có sự tăng trưởng mạnh, bằng và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó, sản lượng lương thực có hạt đạt 2.098/2.044 tấn=103%KH. Trồng mới 3,7ha chè và 2ha rừng. Số lượng đàn gia súc, gia cầm đều đạt và vượt kế hoạch, thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho vật nuôi. Dịch vụ vật tư nông nghiệp trên địa bàn đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất cho người dân. Ngoài ra việc chuyển giao tiến bộ KHKT cũng được chú trọng: tổ chức được 15 lớp tập huấn KHKT về trồng trọt và chăn nuôi, triển khai thực hiện 6 mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân.

Về xây dựng nông thôn mới: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. và nghị quyết Đảng ủy năm 2012, UBND xã đã phối hợp với các đơn vị tư vẫn lập quy hoạch nông thôn mới, trình UBND TP phê duyệt; xây dựng 3 đề án thực hiện đồ án quy hoạch bao gồm: đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập người dân, đề án xây dựng nông thôn mới và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2010 – 2015. Hiện đang trình thông qua HĐND xã, UBND TP phê duyệt để thực hiện trên địa bàn xã đến năm 2015.

– Về tình hình văn hóa – xã hội:

+ Văn hóa thông tin – thể thao: Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo, củng cố hệ thống truyền thanh ở xã và các xóm. Xét gia đính văn hóa có1.901 hộ/2.177 hộ =87,27%. Các hoạt động thể thao được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức.

+ Công tác chính sách xã hội: Công tác chính sách xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo đúng đối tượng, số lượng hộ nghèo và cận nghèo giảm dần.

+ Công tác giáo dục: Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu dạy học; tỷ lệ học sinh khá giỏi, học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học tăng dần.

+ Các công tác khác: Vấn đề dân số, KHHGĐ, an sinh xã hội, anh ninh trật tự được giữ vững.

Một số hạn chế còn tồn tại:

Về phát triển kinh tế: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa đáp ứng với tiềm năng. Tình hình trật tự xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp: số đề, cờ bạc, trộm cắp tài sản.

Về phát triển văn hóa xã hội: Hệ thống truyền thanh xuống cấp chưa được sửa chữa kịp thời dẫn đến tình trạng cắt dây, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân.

3. Những mục tiêu hướng tới

Với những thành quả đã đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội và những hạn chế còn tồn tại, xã Quyết Thắng đặt ra những mục tiêu cơ bản trong năm tiếp theo như sau:

Mục tiêu chung:

Cơ cấu kinh tế đến năm 2015:

+ Dịch vụ: chiếm 60%

+ Sản xuất nông nghiệp: chiếm 20%

+ Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: chiếm 20%

Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/ng/năm.

Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 55 triệu đồng.

Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất chè đạt 80 triệu đồng.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%.

Thu ngân sách hàng năm tăng 5%.

Mục tiêu cụ thể:

– Về chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội:

+ Chỉ tiêu kinh tế: tăng sản lượng lương thực có hạt, tăng diện tích chè, rừng trồng và số lượng vật nuôi. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2.458 triệu đồng, đảm bảo chi thường xuyên.

+ Chỉ tiêu xã hội: Giảm tỷ suất sinh thô 0,1%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%. Phấn đấu 85% số gia đình đạt gia đình văn hóa. Giữ vững an ninh trật tự – an toàn xã hội.

– Về xây dựng nông thôn mới: tiếp tục phấn đấu đạt 19 chỉ tiêu nông thôn mới (hiện đạt 12/19 chỉ tiêu). Mục tiêu tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu còn lại: bao gồm các chỉ tiêu về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn và môi trường. Cụ thể, trong giai đoạn 2012-2015 hướng tới hoàn thành các mục tiêu như sau:

+ Về công trình công cộng cấp xã: cải tạo trụ sở UBND xã với diện tích 3.772 m2; cải tạo trạm y tế xã với diện tích 1000m2; xây mới nhà văn hóa xã 1.700m2; cải tạo và mở rộng khu tưởng niệm liệt sỹ với diện tích 3.982m2; xây mới chợ xã với diện tích 5.530m2; xây mới trung tâm văn hóa – thể thao với diện tích 6000m2; xây mới bãi đỗ xe với diện tích 2.000m2; cải tạo hệ thống trường học trên địa bàn xã với tổng diện tích là 10.651,6m2

+ Về giao thông: nâng cấp mở rộng đường liên xã với lộ giới 9,5m2; nâng cấp tuyến nối tỉnh lộ 270 đến ranh giới khu công nghiệp Quyết Thắng đi xã Phúc Hà; nâng cấp đoạn đường nối từ khu Z115 ra đường tỉnh lộ 270…

+ Về cấp nước: xây mới và cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch

+ Về cấp điện: nâng cấp công suất các trạm biến áp, xây mới 3 trạm biến áp.

+ Về thoát nước và vệ sinh môi trường: quy hoạch vị trí hồ xử lý nước thải; xây mới hệ thống thoát nước thải…

+ Về thủy lợi: nạo vét hệ thống kênh mương; cải tạo và cứng hóa hệ thống kênh mương…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s