Trắc nghiệm Quản trị học – Chương 6

CHƯƠNG 6

Câu 1 : Xây dựng cơ cấu tổ chức là

a)      Xác định các bộ phận (đơn vị)

b)      Xác lập các mối quan hệ ngang giữa các đơn vị hoặc bộ phận

c)      Xác lập các mối quan hệ trong của tổ chức

d)      Tất cả đều đúng

Câu 2 : Các doanh nghiệp nên lựa chọn

a)      Cơ cấu tổ chức theo chức năng

b)      Cơ cấu tổ chức theo trực tuyến

c)      Cớ cấu tổ chức theo trực tuyến-chức năng

d)      Cơ cấu tổ chức phù hợp

Câu 3 : Xác lập cơ cấu tổ chức trước hết phải căn cứ vào

a)      Chiến lược của công ty

b)      Quy mô của công ty

c)      Đặc điểm ngành nghề

d)      Nhiều yếu tố khác nhau

Câu 4 : Doanh nghiệp qui mô lớn đòi hỏi chuyên môn hóa cao không nên sử dụng

a)      Cơ cấu trực tuyến-chức năng

b)      Cơ cấu chức năng

c)      Cơ cấu ma trận

d)      Cơ cấu trực tuyến

Câu 5 : Doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh cao, tình hình sản xuất-kinh doanh nhiều biến động, nguồn lực khan hiếm, khách hàng thay đổi, nên chọn

a)      Cơ cấu trực tuyến

b)      Cơ cấu ma trận

c)      Cơ cấu trực tuyến-chức năng

d)      Cơ cấu trực tuyến-tham mưu

Câu 6 : Doanh nghiệp qui mô nhỏ, hoạt động đơn giản và ổn định nên sử dụng

a)      Cơ cấu trực tuyến

b)      Cơ cấu trực tuyến-chức năng

c)      Cơ cấu ma trận

d)      Cơ cấu trực tuyến-tham mưu

Câu 7 : Các môi quan hệ trong cơ cấu trực tuyến-chức năng gồm

a)      Trực tuyến

b)      Chức năng

c)      Tham mưu

d)      Cả 3 yếu tố trên

Câu 8 : Nguyên nhân thường gặp nhất khiến các nhà quản trị không muốn phân quyền là do

a)      Năng lực của cấp dưới kém

b)      Thiếu lòng tin vào cấp dưới

c)      Sợ cấp dưới là sai

d)      Sợ mất time

Câu 9 : Lí do chính yếu khiến nhà quản trị nên phân quyền là

a)      Giảm bớt được gánh nặng của công việc

b)      Đào tạo kế cận

c)      Có time để tập trung vào công việc chính yếu

d)      Tạo sự nỗ lực ở nhân viên

Câu 10 : Ủy quyền sẽ thành công khi

a)      Cấp dưới có trình độ

b)      Chú trọng tới kết quả

c)      Gắn liền quyền hạn với trách nhiệm

d)      Chọn đúng việc đúng người để ủy quyền

Câu 11 : Điền vào chỗ trống “ Tầm hạn quản trị là……bộ phận, cá nhân dưới quyền mà một nhà quản trị có khả năng điều hành hữu hiệu nhất

a)      Cấu trúc

b)      Qui mô

c)      Số lượng

d)      Giới hạn

Câu 12 : Lợi ích của ủy quyền là

a)      Giảm áp lực công việc nhờ đó nhà quản trị tập trung thời gian vào những việc chính yếu

b)      Giảm được gánh nặng của trách nhiệm

c)      Tăng cường được thiện cảm của cấp dưới

d)      Tránh được những sai lần đáng có

Câu 13 : Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào

a)      Trình độ của nhà quản trị

b)      Trình độ của nhân viên

c)      Công việc phải thực hiện

d)      Tất cả ý trên

Câu 14 : Mối quan hệ giữa tầm hạn quản trị và số nấc trung gian trong bộ máy quản lí là

a)      Tỷ lệ thuận

b)      Tỷ lệ nghịch

c)      Không có mối quan hệ

d)      Tất cả đều sai

Câu 15 : Doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ nên áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức nào

a)      Trực tuyến-chức năng

b)      Trực tuyến

c)      Chức năng

d)      Ma trận

Câu 16 : Quyền hành hợp pháp của nhà quản trị

a)      Có được từ chức vụ

b)      Có được từ uy tín cá nhân

c)      Tùy thuộc cấp bậc của nhà quản trị

d)      Từ sự quy định của tổ chức

Câu 17 : Phân quyền trong quản trị là chuyển giao quyền lực từ cấp trên xuống cấp dưới trong những

a)      Giới hạn nhất định

b)      Thời gian nhất định

c)      Qui chế nhất định

d)      Cấu trúc nhất định

Câu 18 : Nguyên tắc quan trọng nhất trong việc xây dựng bộ máy quản lí của một tổ chức là

a)      Gắn với mục tiêu và chiến lược hoạt động

b)      Phải dựa vào các nguồn lực của tổ chức

c)      Phải xuất phát từ quy mô và đặc điểm của lĩnh vực hoạt động

d)      Phải nghiên cứu môi trường

Câu 19 : Mức độ phân quyền càng lớn khi

a)      Phần lớn các quyết định được đề ra ở cấp cao

b)      Phần lớn các quyết định được đề ra ở cấp cơ sở

c)      Các cấp quản trị thấp hơn được đề ra nhiều loại quyết định

d)      Tất cả đúng

 

Câu 20 : Số lượng nhân viên (cấp dưới) mà một nhà quản trị có thể trực tiếp điều khiển công việc một cách hiệu quả là

a)      Dịnh mức quản trị

b)      Tầm hạn quản trị

c)      Khâu quản trị

d)      Gồm a và b

Câu 21 : Ưu điểm của mô hình cơ cấu tổ chức theo chức năng là

a)      Sử dụng được các chuyên gia giỏi

b)      Tôn trọng nguyên tắc thống nhất chỉ hiu

c)      Dỡ tốn chi phí

d)      Các bộ phận dễ dàng phối hợp với nhau

Câu 22 : Nhược điểm của mô hình tổ chức theo chứ c năng là

a)      Vi phạm nguyên tắc thống nhất chỉ huy

b)      Chế độ trách nhiệm không rõ ràng

c)      Khó đào tạo và tìm kiếm nhà quản trị đáp ứng nhu cầu của mô hình này

d)      Cả a va b

Câu 23 : Ưu điểm của mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến-chức năng là

a)      Dảm bảo chế độ 1 thủ trưởng

b)      Chế độ trách nhiệm rõ ràng

c)      Sử dụng được chuyên gia giỏi

d)      Tất cả đều đúng

Câu 24 : Ưu điểm của mô hình tổ chức theo ma trận

a)      Tổ chức linh động

b)      Tôn trọng nguyên tắc thống nhất chỉ huy

c)      Cơ cấu tổ chức đơn giản

d)      Cả a và b đúng

ĐÁP ÁN :    1.D  2.D  3.A  4.D  5.B  6.A  7.D  8.B  9.C  10.D  11.C  12.A  13.D  14.B  15.B  16.D  17.A  18.A  19.C 20.B  21.A  22.D  23.D  24.A

Nguồn: http://tailieu.vn/

Link tải về tại: ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s