Trắc nghiêm Quản trị học – Chương 4

CHƯƠNG 4:  QUÝÊT ĐỊNH QUẢN TRỊ

Câu 1: Ra quyết định là:

a)      Công việc của các nhà quản trị cấp cao

b)      Lựa chọn 1 giải pháp cho vấn đề đã xác định

c)      Một công việc mang tính nghệ thuật

d)      Tất cả điều sai

Câu 2: Ra quyết định là 1 hoạt động

a)      Nhờ vào trực giác

b)      Mang tính KH và nghệ thuật

c)      Nhờ  vào kinh nghiệm

d)      Tất cả điều chưa 9 xác

Câu 3: Câu nào là sai

a)      Ra quyết định phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn chủ quan của nhà quản trị

b)      Ra quyết định mang tính khoa học và nghệ thuật

c)      Việc ra quyết định rất cần dựa vào kinh nghiệm

d)      Cần nắm vững lý thuyết ra quyết định

Câu 4: Ra quyết định quản trị nhằm:

a)      Chọn phuơng án tốt nhất và ra quyết định

b)      Thảo luận với những ngừơi khác và ra quyết định

c)      Giải quyết 1 vấn đề

d)      Tìm phuơng án để giải quyết vấn đề

Câu 5: Qui trình ra quyết định gồm:

a)      Xác định vấn đề và ra quyết định

b)      Chọn phuơng án tốt nhất và ra quyết định

c)      Thảo luận với những người khác và ra quyết định

d)      Nhiều buớc khác nhau

Câu 6: Buớc đầu tiên trong quy trình ra quyết định là:

a)      Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá

b)      Tìm kiếm các phuơng án

c)      Nhận diện vấn đề cần giải quyết

d)      Xác định mục tiêu

Câu 7: Bước khó khăn nhất của 1 quá trình ra quyết định là:

a)      Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá

b)      Tiềm kiếm các phuơng án

c)      Nhận diện vấn đề cần giải quyết

d)      Tìm kiếm thông tin

Câu 8: Tính nghệ thuật của quản trị thể hiện rõ nét nhất trong quá trình ra quyết định ở buớc

a)      Xây dựng các tiêu chuẩn

b)      Tìm kiếm thông tin

c)      So sánh các phuơng án

d)      Tẩt cả đều chưa chính xác

Câu 9: Tính KH của quản trị thể hiện rõ nét nhất trong quá trình ra quyết định ở bứơc

a)      Tìm kiếm thông tin

b)      Xác định phưong án tối ưu

c)      Nhận diện vấn đề cần giải quyết

d)      Tất cả đều chưa chính xác

Câu 10: Bước thứ hai của quá trình ra quyết định là

a)      Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá

b)      Tìm kiếm các phưong án

c)      Nhận diện vấn đề

d)      Tìm kiếm thông tin

Câu 11: Bước thứ 4 của quá trình ra quyết định là

a)      Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá

b)      Tìm kiếm các phưong án

c)      Đánh giá các phương án

d)      Nhận diện vấn đề

Câu 12: Bước thứ 5 của quá trình ra quyết định là

a)      Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá

b)      Tìm kiếm các phuơng án

c)      Đánh giá các phương án

d)      Chọn phuơng án tối ưu

Câu 13: Hiệu quả của quyết định phụ thuộc vào

a)      Nắm vững các buớc của quá trình ra quyết định

b)      Vận dụng nhuần nhuyễn các bước của quá trình ra quyết định

c)      Bảo đảm đầy đủ các điều kiện thực hiện quyết định

d)      Tất cả điều đúng

Câu 14: Quá trình ra quyết định gồm

a)      5 bứơc

b)      4 bước

c)      7 bước

d)      6 bước

Câu 15: Ra quyết định là 1 công việc

a)      Của nhà quản trị

b)      Mang tính nghệ thuật

c)      Vừa mang tính KH và vừa mang tính nghệ thuật

d)      Tẩt cả điều sai

Câu 16: Lựa chọn mô hình ra quyết định phụ thuộc vào

a)      Tính cách nhà quản trị

b)      Ý muốn của đa số nhân viên

c)      Năng lực nhà quản trị

d)      Nhiều yếu tố khác nhau

Câu 17: Ra quyết định theo phong cách độc đoán sẽ

a)      Không có lợi trong mọi truờng hợp

b)      Không đc cấp dưới ủng hộ khi thực thi quyết định

c)      Gặp sai lầm trong giải quyết vấn đề

d)      Không phát huy đc tính sang tạo của nhân viên trong quá trình ra quyết định

Câu 18: Nhà quản trị nên

a)      Chọn mô hình ra quyết định đã thành công truớc đó

b)      Xem xét nhiều yếu tố để lựa chọn mô hình ra quyết định phù hợp

c)      Sử dụng mô hình tham vấn để ra quyết định

d)      Sử dụng mô hình”ra quyết định tập thể” vì đây là mô hình tốt nhất

Câu 19: Trong trường hợp cấp bách, nhà quản trị nên

a)      Chọn mô hình “ độc đoán”

b)      Sử dụng mô hình “ ra quyết định tập thể”

c)      Chọn cách thừơng dùng để ra quyết định

d)      Sử dụng hình thức “ tham vấn”

Câu 20: Ra quyết định nhóm

a)      Luôn luôn mang lại hiệu quả cao

b)      Ít khi mang lại hiệu quả cao

c)      Mang lại hiệu quả cao nhất trong những điều kiện phù hợp nhất định

d)      Tốn kém thời gian

Câu 21: Quyết định quản trị đề ra phải thỏa mãn

a)      5 yêu cầu

b)      6 yêu cầu

c)      4 yêu cầu

d)      7 yêu cầu

Câu 22: Các chức năng của quyết định quản trị bao gồm

a)      Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra

b)      Định hứớng, bảo đảm, phối hợp, bất buộc

c)      Định huớng, khoa học, thống nhất, linh hoạt

d)      Khoa học, định hướng, bảo đảm, đúng lúc

Câu 23: Để giải quyết đc vấn đề, nhà quản trị cần

a)      Chú trọng đến khâu ra quyết định (*)

b)      Chú trọng đến khau thực hiện quyết định (**)

c)      Chú trọng đến cả (*) và (**)

d)      Chú trọng đến khâu ra quyết định nhiều hơn

Câu 24: Hình thức ra quyết định có tham vấn là

a)      Trao đổi với ngừơi khác trước khi ra quyết định

b)      Thu thập thông tin từ cấp dưới trước khi ra quyết định

c)      Dựa vào ý kiến số đông đề ra quyết định

d)      Dựa trên sự hiểu biết cá nhân đề ra quyết định

Câu 25: Kỹ thuật nào nên áp dụng khi thảo luận đề nhận dạng vấn đề

a)      Phương pháp động não ( brain stoming)

b)      Phuơng pháp phân tích SWOT

c)      Phương pháp bảng mô tả vấn đề

d)      Tất cả điều sai

Câu 26: Quyết định quản trị là

a)      Sự lựa chọn của nhà quản trị

b)      Mệnh lệnh của nhà quản trị

c)      Ý tuởng của nhà quản trị

d)      Sản phẩm của lao động quản trị

Câu 27: Bước 3 của qúa trình ra quyết định quản trị là

a)      Tìm kiếm các phương án

b)      Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phưong án

c)      Thu thập thông tin

d)      Đánh giá các phương án

Câu 28: Buớc thứ 6 của quá trình ra quyết định là

a)      Ra quyết định và thực hiện

b)      Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phương án

c)      Lựa chọn phương án tối ưu

d)      Đánh giá các phương án

Đáp án:

 1. B
 2. B
 3. A
 4. A
 5. D
 6. C
 7. C
 8. D
 9. D
 10. A
 11. C
 12. D
 13. D
 14. D
 15. C
 16. D
 17. D
 18. B
 19. A
 20. C
 21. B
 22. B
 23. C
 24. A
 25. A
 26. D
 27. A
 28. A

Nguồn: http://tailieu.vn/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s