Lập kế hoạch dự án

nlqt_duan

Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên trong bốn chức năng của quản lý là lập kế hoạch , tổ chức , lãnh đạo và kiểm tra. Lập kế hoạch là chức năng rất quan trọng đối với mỗi nhà quản lý bởi vì nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai, giúp nhà quản lý xác định được các chức năng khác còn lại nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

Lập kế hoạch là giai đoạn thứ hai của quy trình quản lý dự án và là sự khởi đầu cần thiết để hành động. Nói chung, việc lập kế hoạch dự án luôn được bắt đầu bằng mục tiêu đã được xác định sau cùng, cụ thể.

Lập kế hoạch dự án là việc xác định những công việc cần làm, sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý, xác định nguồn lực thực hiện và thòi gian làm những công việc đó nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định của dự án.

Trình tự lập kế hoạch:

Xác định mục tiêu dự án => Phát triển kế hoạch => Sơ đồ kế hoạch => Lập tiến độ thực hiện => Dự toán chi phí, phân bổ nguồn lực => Báo cáo, kết thúc

Nội dung của kế hoạch dự án: 9 nội dung

Nội dung 1: Tổng quan chung về dự án

Đây là bản tóm tắt ngắn gọn mục tiêu và nội dung của dự án để báo cáo cho cấp quản lý cao nhất. Bản tổng quan thể hiện mối quan hệ của dự án với mục tiêu của tổ chức mẹ, mô tả cơ cấu quản lý sẽ được áp dụng cho dự án và danh sách các điểm mốc quan trong trong lịch trình dự án.

Nội dung 2: Các mục tiêu của dự án

Nội dung này gồm các thông tin chi tiết cho mục đích chung đã nêu ra ở phần tổng quan, phần này cần có các thông tin về lợi nhuận, mục tiêu cạnh tranh cũng như mục tiêu kỹ thuật của dự án

Nội dung 3: Khía cạnh kỹ thuật và quản trị của dự án

Mô tả phương pháp quản lý và kỹ thuật sử dụng cho công việc của dự án. Các vấn đề kỹ thuật cần nêu rõ được mối quan hệ của dự án với các kỹ thuật sẵn có.

Nội dung 4: Vấn đề hợp đồng của dự án

Đây là phần quan trọng của dự án trong đó có bản danh sách và mô tả các yêu cầu cụ thể, nguồn cung cấp, các thỏa thuận hợp tác, các ban tư vấn, ban kiểm tra, thủ tục hủy bỏ, các yêu cầu độc quyền, các thỏa thuận quản lý cụ thể…

Nội dung 5: Tiến độ dự án

Nêu ra các tiến độ khác nhau và liệt kê các điểm mốc quan trọng

Nội dung 6: Nguồn lực dự án

Có 2 vấn đề cơ bản được đề cập trong phần này. Thứ nhất là ngân sách, những yêu cầu về vốn và các chỉ tiêu cần phải được thể hiện rất chi tiết trong bản ngân sách dự án. Thứ 2 là cần phải nêu rõ các thủ tục kiểm soát và điều hành chi phí. Các thủ tục này phải bao quát được những yêu cầu về nguồn lực đặc biệt của dự án.

Nội dung 7: Nhân sự dự án

Liệt kê những yêu cầu về nhân sự cần thiết đối với dự án. Cần nêu rõ các kỹ năng đặc biệt, loại hình đào tạo cần thiết, vấn đề tuyển dụng, các hạn chế về pháp lý hay chính sách đối với lực lượng lao động và bất cứ yêu cầu đặc biệt  nào.

Nội dung 8: Phương pháp kiểm tra và đánh giá dự án

Mỗi dự án được đánh giá theo những tiêu chuẩn và phương pháp khác nhau, được xác định ngay từ ban đầu, phần này mô tả tóm tắt các thủ tục cần phải tuân thủ trong việc điều hành, thu thập, lưu trữ và đánh giá quá trình dự án.

Nội dung 9: Các vấn đề rủi ro tiềm ẩn

Vấn đề rủi ro và kế hoạch đối phó với rủi ro cần được xem xét từ đầu để khi rủi ro xảy ra có các phản ứng kịp thời nhằm làm giảm các hậu quả gây bất lợi đến mục tiêu dự án.

Tác giả:   Hoàng Cường

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s