Câu hỏi ôn tập môn Môi trường và phát triển bền vững – Hạo Nhiên

nhaquanlytuonglai 19.jpg

1.      Anh / chị hãy trình bày khái niệm và chức năng của môi trường? Ví du?

2.      Anh / chị hãy trình bày nguyên nhân và các biểu hiện của suy thoái môi trường?

3.      Trình bày những hiểu biết của anh / chị về ô nhiễm môi trường nước?

4.      Trình bày những hiểu biết của anh / chị về ô nhiễm môi trường khí?

5.      Trình bày những hiểu biết của anh / chị về ô nhiễm môi trường đất?

 6.      Trình bày những hiểu biết của anh / chị về mối quan hệ giữa nghèo khổ và môi trường?

về mối quan hệ giữa dân số và môi trường? về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu? Liên hệ tại Việt Nam? về vấn đề suy giảm tầng ôzôn? về vấn đề ô nhiễm xuyên biên giới gia tăng và xuất khẩu chất thải độc hại? Liên hệ tại Việt Nam?

 về vấn đề suy thoái đa dạng sinh học toàn cầu? Liên hệ tại Việt Nam?

7. Trình bày những hiểu biết của anh / chị về vấn đề suy thoái đất ở Việt Nam?

 về vấn đề tài nguyên và môi trường nước    ở Việt Nam?

về vấn đề tài nguyên rừng ở Việt Nam?về vấn đề môi trường biển Việt Nam?về vấn đề Môi trường đô thị Việt Nam?về vấn đề Môi trường công nghiệp Việt Nam?

8. Trình bày những hiểu biết của anh / chị về vấn đề Môi trường nông thôn và nông nghiệp Việt Nam?

9.  Anh / chị hãy phân tích bản chất của phát triển không bền vững?

10.  Anh / chị hãy phân tích những yêu cầu của phát triển bền vững?

11.   Anh / chị hãy phân tích vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển bền vững?

12.  Trình bày những hiểu biết của anh / chị về vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên?

13.   Anh / chị hãy nêu sự khác biệt giữa hai hướng phát triển: phát triển không bền vững và phát triển bền vững? Ví dụ?

14.   Anh / chị hãy phân tích nguyên tắc về sự ủy thác của nhân dân, nguyên tắc phòng ngừa của phát triển bền vững? Ví dụ?

15.  Anh / chị hãy phân tích nguyên tắc về nguyên tắc phân quyền và ủy quyền của phát triển bền vững? Ví dụ?

16.   Anh / chị hãy phân tích nguyên tắc bình đẳng giữa các thế hệ và bình đẳng trong nội bộ thế hệ của phát triển bền vững? Ví dụ?

17.  Anh / chị hãy phân tích nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền và nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền của phát triển bền vững? Ví dụ?

18.   Anh / chị hãy trình bày vấn đề phát triển bền vững vùng nông thôn? Ví dụ?

19.   Anh / chị hãy trình bày vấn đề phát triển bền vững vùng đô thị? Ví dụ?

20. Trình bày những hiểu biết của anh / chị về những thách thức chính trị trong vấn đề phát triển bền vững?

21.  Anh / chị hãy phân tích vấn đề phát triển cực đoan trong phát triển bền vững?

22.  Anh / chị hãy phân tích quan điểm môi trường cực đoan trong phát triển bền vững?

23.  Trình bày những hiểu biết của anh / chị về tệ tham nhũng và lối sống tiêu thụ trong phát triển bền vững? Ví dụ?

24.  Trình bày những hiểu biết của anh / chị về vấn đề bùng nổ dân số trong phát triển bền vững?

25.  Anh / chị hãy phân tích mặt trái của khoa học công nghệ trong phát triển bền vững? Ví dụ?

Advertisements

One thought on “Câu hỏi ôn tập môn Môi trường và phát triển bền vững – Hạo Nhiên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s