Góp ý đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên

BỘ XÂY DỰNG
Số: 28/BXD-KTQH
V/v: Góp ý đồ án QH chi tiết KCN Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013
Kính gửi: UBND tỉnh Thái Nguyên
Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 88/TTr-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp (KCN) Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và hồ sơ đồ án kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về căn cứ pháp lý:
KCN Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào danh mục các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo số 1107/ QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1854/TTg-KTN ngày 08/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ,.
2. Về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu áp dụng trong đồ án phải đảm bảo phù hợp với quy chuẩn về quy hoạch xây dựng quy định tại QCXDVN 01: 2008/BXD.

3. Một số nội dung cần rà soát, bổ sung:
– Về quy hoạch sử dụng đất:
Cần nghiên cứu phương án tách khu đất nhà thờ ra ngoài ranh giới KCN. Trường hợp giữ lại nhà thờ trong khu công nghiệp thì cần xác định rõ phạm vi, ranh giới, qui mô đất nhà thờ để làm rõ quyền sử dụng đất, đồng thời đề xuất biện pháp quản lý để tránh ảnh hưởng tới hoạt động của khu công nghiệp.
– Về quy hoạch san nền-thoát nước mưa:
Kiểm tra lại phương án san nền, thoát nước mưa nhằm đảm bảo nguyên tắc cân bằng khối lượng đất đào và đắp trong khu vực kết hợp với việc quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa hợp lý về phân chia lưu vực thoát nước cũng như kinh phí xây dựng.
– Về quy hoạch giao thông:
Cần xác định rõ hướng và điểm kết nối giao thông của KCN với các tuyến giao thông đối ngoại liên quan. Đây là KCN tập trung các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp nhẹ, lưu lượng vận tải không lớn, do vậy cần xem xét thêm việc phân loại và quy mô mặt cắt ngang các tuyến đường KCN cho phù hợp.
– Về quy hoạch cấp điện:
Cần làm rõ tính khả thi và lộ trình thực hiện việc di dời và ngầm hóa tuyến truyền tải điện 110 KV chạy cắt qua KCN.
– Về quy hoạchthu gom và xử lý chất thải rắn:
Cần bổ sung phần quy hoạchthu gom và xử lý chất thải rắn, trong đó xác định rõ hình thức thu gom, vị trí và quy mô điểm tập kết và xử lý chất thải rắn.
– Về phương án thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng:
Trong khu đất quy hoạch hiện có 182 hộ đang sinh sống, do đó cần làm rõ phương án thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng khu đất quy hoạch KCN, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tính khả thi của phương án quy hoạch.
4. Về hồ sơ bản vẽ:
Đề nghị rà soát lại tên, tỷ lệ và nội dung của các bản vẽ, bổ sung các bản vẽ còn thiếu trong đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu, chỉ đạo triển khai hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên trước khi phê duyệt.
Nơi nhận:
– Như trên;
– L­u VT, Vụ KTQH..
KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng
đã ký
Nguyễn Đình Toàn
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s